Monitorovací stanice Povodí Moravy, s.p.

http://www.pmo.cz/portal/sap/cz/index.htm

Balinka

Na Balince se jezdí dva úseky. Prvním je úsek obtížnost WW1 a druhý úsek o obtížnosti WW1-2+.  Říčka v druhém úseku protéká přírodním parkem Balinské údolí.